Internet kao medij

Internet potpuno menja način komunikacije među ljudima, kao i način života. Informacije su dostupne svakome i svuda. Bez obzira na geografsku udaljenost, korisnici mogu komunicirati ili preuzimati podatke i fajlove sa bilo koje lokacije ili u bilo koje doba.

Internet je omogućio interaktivnost kakvu ne pruža nijedan drugi medij. Korisnici mogu pronaći tačno one sadržaje koji ih interesuju. Samim tim, Internet više ne predstavlja simulaciju realnog okruženja, već samostalno, alternativno virtuelno okruženje.

Internet je takođe dinamičan medij – stalno rastući, neprestano razvijajući drugačije načine komunikacije. Jednom otkrivena prezentacija na Internetu može biti potpuno drugačija kada je posetimo sledeći put.

Očigledno je da Internet objedinjuje dobre osobine klasičnih medija (štampanih i elektronskih) i dopunjuje ih svojim posebnim karakteristikama. Iako su informacije dostupne u tekstualnom, audio i vizuelnom obliku, glavni deo se i dalje prenosi u obliku teksta, zbog zaostajanja tehnologije za realnim potrebama, tako da se ostali sadržaji uglavnom koriste kao dopuna.

Publika koju pokriva Internet je ceo svet, a prezentacija je neprekidno dostupna. Komunikacija je masovna, brza i jeftina. Mnogobrojni servisi omogućavaju da poruka lako stigne na drugi kraj sveta.

Iz karakteristika Interneta kao medija proizlazi da World Wide Web nosi u sebi i nekoliko nedostataka, koji se ogledaju u tome da je veoma teško snaći se u izobilju sajtova nad kojima je nemoguće sprovesti organizaciju i kontrolu kvaliteta.

Sledeća lekcija

Оставите одговор