3.2.6.Matična ploča

Matična ploča je osnovni deo računara. Ona povezuje procesor, memoriju i ulazno-izlazne uređaje. Ona sadrži i ROM memoriju, u kojoj se kod PC računara nalazi BIOS (osnovni programi za rad računara), kao i upravljačke čipove (tzv. kontrolere) koji upravljaju radom periferijskih uređaja (npr. hard diska, CD-ROM-a…). Matična ploča takođe povezuje računarski sistem sa električnim napajanjem.

Matična ploča laptop računara je u potpunosti prilagođena štednji prostora

Sa stanovišta arhitekture, povezivanje delova mikroračunarskog sistema obavlja se preko tri magistrale (put kojim se kreću signali, podaci, naredbe u računaru):

  • magistrala podataka – služi za prenos podataka kroz računar;
  • adresna magistrala – magistrala kojom se predaju adrese memorijskih lokacija;
  • upravljačka magistrala – magistrala kojom se prenose upravljački signali.

Sa razvojem računara, menjali su se i izgled i fizička konstrukcija matične ploče. Tako nove matične ploče imaju drugačiju arhitekturu, drugačije slotove za povezivanje kartica (npr. grafičke karte), spoljne memorije (IDE, SATA), drugačije portove za povezivanje periferijskih uređaja (npr. USB, FireWire…).

Konačno, matična ploča je ta od koje zavisi radni takt na kome će raditi procesor i memorija, kao i brzina protoka informacija.

Čipset

Čipset (chipset) je skup čipova, odnosno kontrolera iz kojih se sastoji matična ploča. Obično se deli na dva dela:

  • „severni“ deo matične ploče (northbridge) – veoma kompleksan i brz kontroler koji povezuje procesor sa memorijom i magistralom;
  • „južni“ deo matične ploče (southbridge) – kontroler koji povezuje magistralu sa periferijskim uređajima (disketne jedinice, hard diskovi, CD i DVD ROM-ovi, miš, tastatura, USB…).

Danas se ovakva arhitektura sve manje primenjuje. ide se na tzv. SoC (System on Chip) rešenja koja predstavljaju integraciju komponenata – procesor i kontroleri u jednom čipu.

Sledeća lekcija