HTML

Predstavljamo vam Web’n’Study seriju HTML lekcija. Na ovom mestu ćemo vas naučiti kako da kreirate web stranice. Naša ideja je da tekstovi budu kratki, konkretni i jednostavni. Nadamo se da će vam naš HTML tutorijal pomoći ako ste potpuni početnik, ili biti korisna referenca ako ste iskusni u web developmentu. Trudićemo se da i najkomplikovanije teme što jednostavnije objasnimo i ilustrujemo sa što više HTML primera.

Šta je to HTML?

HTML je osnovna web tehnologija. Teško da biste bez njega išta mogli da postignete na web-u. HTML nam služi da definišemo web stranice i njihov sadržaj.

Danas, HTML-om definišemo šta predstavlja određeni deo dokumenta (npr. glavni naslov, podnaslovi, pasusi…). Kažemo da su oznake HTML-a „semantičke“, odnosno da definišu smisao dokumenta.

Opšta ideja je da se odvoji suština od izgleda. Suštinom se bavi HTML, a izgledom CSS.

Šta HTML nije?

HTML nije programski jezik. On spada u tzv. „deklarativne jezike“, koji služe za opis, a ne za zadavanje naredbi računaru. Dakle u HTML-u ne postoje ciklusi, grananja, izračunavanja i redosled operacija.

HTML nije način formatiranja izgleda stranice. Iako nam to može tako izgledati, pošto u web čitačima različite HTML oznake kao rezultat proizvode tekst drugačijeg izgleda, HTML samo služi da definišemo šta predstavlja određeni deo dokumenta.

Primer HTML stranice

Ne brinite ako vam se na prvi pogled učini komplikovano… U stvari je jako jednostavno.


	<html>
		<body>
			<h1>Naslov</h1>
			<p>A ovo je nas prvi pasus</p>
		</body>
	</html>
	

Sledeća lekcija

Оставите одговор