3.2.2.2.Tipovi izlaznih uređaja za prikaz na papiru

ŠTAMPAČ je uređaj za izlaz na papiru.

Prema tehnologiji kreiranja otiska na papiru, štampače možemo podeliti na štampače sa lepezom, matrične, laserske, ink-džet i LED štampače.

Štampači sa lepezom podsećaju izgledom na pisaću mašinu. Prilagođeni su štampanju teksta i danas se više ne koriste.

Matrični štampači imaju glavu sa iglicama (prema broju iglica dele se na 9-pinske i 24-pinske) koja preko trake sa bojom ostavlja otisak na papiru. Ovi štampači su spori i bučni. Sa padom cena naprednijih štampača, prestaju da se upotrebljavaju

Ovi štampači koriste mastiljavu traku za štampu na papiru.

Laserski štampači koriste boju u prahu – toner (tehnologija koju koriste i fotokopir mašine). Laser se koristi da naelektriše valjak na koji se nanosi boja, koja se onda prenosi na papir.

Ovi štampači su skuplji od ostalih ali su tihi i veoma brzi. Iako se uglavnom koriste u crno-beloj varijanti, postoje i laserski štampači u boji, koji, umesto jednog, koriste čak 4 tonera sa bojom, na šta treba posebno obratiti pažnju jer jedna od značajnih komponenata cene upravo je i cena tonera koja nije zanemarljiva. LED štampači su slični laserskim, s tim što umesto lasera koriste red svetlosnih dioda, zahvaljujući čemu su manji i jeftiniji.

Laserski štampač

Ink-džet (ink-jet) štampači koriste glavu na kojoj se nalaze veoma precizne dizne kojima se boja prska na papir. Boja je u tečnom stanju i nalazi se u zatvorenim kanticama – kertridžima. Kapljice boje koje ostaju na papiru su toliko sitne da se mere pikolitrima. Ovi štampači su jeftini, ali je mastilo – boja skupa, ali je štampa u boji velikog kvaliteta. Tihi su ali generalno sporiji od laserskih.

Glavne karakteristike štampača su njegova rezolucija (iskazuje se u DPI) i brzina koja se iskazuje kao broj stranica u minuti (PPM – Pages Per Minute). Laserski štampači su po ovim osobinama obično bolji od drugih. Ostala pitanja koja interesuju korisnike jesu mogućnost štampe u boji, maksimalan format papira na kome se može štampati, mogućnost automatske dvostrane štampe, buka i mogućnost štampe na drugim medijima (na printabilnim CD-ovima, na paus papiru, itd).

PLOTER je uređaj za vektorsko crtanje. Sastoji se iz pera sa bojom koje se pomera preko papira i na taj način kreira crtež. Ploteri nisu namenjeni štampanju slika, ali zato mogu kreirati tehničke crteže i planove. Termin „ploter“ se danas koristi i za štampače velikih formata.

Sledeća lekcija