3.1.3. Aplikativni softver

Operativni sistem predstavlja softver za upravljanje samim računarom, programski jezici (programski softver) – pisanje programa za računar. Postoji i veliki broj programa koji inicijalno nisu deo operativnog sistema, ali se mogu podvesti pod sistemski softver, odnosno pomoćne programe.

Aplikativni softver predstavlja sve one programe koji računaru daju mogućnost primene u najrazličitijim oblastima, što je u stvari prava upotrebna vrednost računara za većinu korisnika. Postoji više različitih podela aplikativnog softvera – zavisno od toga kako klasifikujemo načine upotrebe računara. Jedna od najosnovnijih podela bi bila na softver koji se primenjuje u tehnici, poslovanju, obrazovanju i nauci, komunikaciji ili zabavi.

Kompjuterski inžinjering

Kompjuterski inžinjering obuhvata nekoliko oblasti, od kojih je verovatno najznačajnija kompjutersko projektovanje (CAD – Computer Aided Design). CAD se upotrebljava za industrijski dizajn, mašinstvo, arhitekturu, građevinarstvo. Ovi programi omogućavaju kreiranje 2D tehničkih crteža ili celih trodimenzionalnih modela objekata. Ovi modeli kasnije mogu biti osenčeni, tako da se dobije realističan prikaz projektovanog objekta. Osim projektovanja, CAD softver omogućava i automatsko vođenje dokumentacije o projektu. Sličan softver se koristi i za projektovanje elektronskih komponenata. Aplikacije za kompjuterizovanu proizvodnju (CAM – Computer Aided Manufacture) služe za kontrolu mašina i obično su u uskoj vezi sa programima za projektovanje, pošto mogu učitavati CAD modele objekata koje treba proizvesti. Neke od najpoznatijih aplikacija su Creo – nekadašnji Pro Engineer (kompanija PTC), Catia (Dassault Systems) i stariji AutoCAD (Autodesk).

Besplatna aplikacija za 2D računarsko projektovanje LibreCAD 2.0.7 (librecad.org)

Priprema za štampu

Priprema za štampu, tzv. „stono izdavaštvo“ (DTP – desktop publishing), je još jedna dobro poznata „tehnička“ upotreba računara. Pomoću ovih programa, običan tekst se može dovesti u formu za štampu i objavljivanje. Ove aplikacije pružaju daleko veće mogućnosti od programa za obradu teksta na koje smo navikli (npr. smeštanje teksta u zakrivljene okvire, veće mogućnosti preloma i kontrole nad krajnjim izgledom, rezultat prilagođen štamparskim bojama i sl).

Besplatna aplikacija za DTP Scribus 1.4.4 (scribus.net)

Ovi programi pružaju veliku kontrolu izgleda, ali sa druge strane, nisu prilagođeni obimnijem unosu i izmenama teksta – za to se pre svega koristi aplikacija za obradu teksta, čiji se dokument zatim uvodi u DTP softver gde se nastavlja dalja obrada. U poznatije aplikacije spadaju InDesign (Adobe) i QuarkXpress (Quark).

Sledeća lekcija