3.2.1.1.Tipovi ulaznih uređaja – tastature

Tastatura je osnovni ulazni uređaj na računarima. Sastoji se od određenog broja alfanumeričkih tastera (slova i brojke), tastera sa specijalnim znacima (interpunkcija, zagrade, aritmetičke operacije, razmak…), kao i određenog broja tastera posebne namene (funkcijski tasteri, tasteri za kretanje, kontrolni tasteri, brisanje, unos…). Standardna tastatura, ima 101 taster, ali njihov broj može biti i veći, zavisno od broja dodatnih tastera.

Na računarskoj tastaturi obično postoji još jedan izdvojeni deo sa numeričkim tasterima (tzv. „numerička tastatura“). Ukoliko se tastatura izrađuje u verziji koja zauzima manje mesta, ovaj deo se može izbaciti. Tastature manjih laptop računara obično nemaju numeričku tastaturu (iako ju je moguće dokupiti kao zaseban dodatak).

Numeric keyboard - Numerička tastatura
Zasebna numerička tastatura se obično nabavlja za laptop računare

Sa ergonomskog aspekta (načina na koji su prilagođene čoveku), prema osećaju koji tasteri daju tokom kucanja, tastature možemo podeliti na „meke“ i „tvrde“, kao i na „plitke“ i „duboke“. Ne postoji objektivan kriterijum po kome se može reći kakve tastature su bolje – ova kategorija zavisi isključivo od preferencija korisnika.

Keyboard - Tastatura
Primer tastature koja štedi prostor, ali ima nestandardan raspored nekih tastera

Tastature sa računarom mogu biti povezane kablom ili bežično. Bežična veza zahteva poseban dodatak koji se priključuje na PS/2 ili USB ulaz računara. Iako pruža veću slobodu prilikom rada sa računarom (i do par metara udaljenosti), ovakva tastatura koristi baterije i (zavisno od kvaliteta) može se desiti da tasteri sporije reaguju. Današnje tastature mogu imati i posebne komande za rad sa multimedijom i Internetom, mogu imati pozadinsko osvetljenje i sl.

Sledeća lekcija