Elektronska komunikacija – email

Elektronska pošta (e-mail) predstavlja najosnovniji način komuniciranja putem Interneta. U pitanju je sistem za slanje i primanje tekstualnih poruka i pratećih fajlova. Primalac ne mora biti u tom trenutku prisutan na Internetu da bi primio poruku, pošto se ona najpre skladišti u elektronskom „sandučetu“ na serveru dok ne bude prebačena na računar korisnika.

E-mail je dostupan kao samostalan servis putem specifične aplikacije ili preko web-a, kao webmail. Ukoliko se koristi samostalna aplikacija, poruke se uobičajeno brišu sa servera kada se proslede korisniku, dok kod web-mail servisa poruke postoje samo na serveru, a korisnik ih odatle može pročitati pomoću web čitača.

E-mail u aplikaciji Thunderbird (Mozilla)

Da bi korisnik poslao/primio e-mail, potrebno je da ima mail adresu, koja se razlikuje od web adrese sajta. Ove adrese je lako prepoznati po specifičnom znaku „@“ (čita se  „na“), koji se obično izgovara kao „et“ (engl. „at“). Forma mail adrese:

[korisničko ime]@[domen]

Primer pera@gmail.com se čita pera na domenu gmail.com

 

Pored adrese, korisnik mora imati tajnu šifru i parametre (podešavanja servera i protokola) za pristup ovom servisu. Kada se poruka šalje, postoji nekoliko polja koja se mogu popuniti:

Polje Opis
FROM E-mail adresa pošiljaoca poruke. Ovo polje je obavezno, mada neki programi za slanje e-pošte daju mogućnost unosa lažne adrese, kako bi se omogućile prevare i napadi.
TO E-mail adresa primaoca poruke. Ovo polje je uvek obavezno.
CC Ukoliko je potrebno poslati poruku na više adresa, te adrese se mogu navesti u polju CC (Carbon Copy), odvojene zarezom. Već dugo vremena je moguće isto to učiniti i u polju TO. Neki serveri ograničavaju broj adresa na koje je moguće poslati poruku da bi se sprečilo slanje SPAM poruka.
BCC Polje BCC (Blind Carbon Copy) takođe služi ukoliko želimo da i drugi korisnici dobiju poruku, ali tako da se ne vidi kome je još poruka poslata (TO i CC su uvek vidljiva).
REPLY-TO Predstavlja mail adresu na koju bi primalac trebalo da odgovori, u slučaju da je ta adresa drugačija od adrese pošiljaoca iz FROM polja.
SUBJECT Ovo polje predstavlja naziv poruke. Iako nije obavezno, preporučljivo je da se navede.

Svaka e-mail poruka bi trebalo da sadrži tekst i eventualno pridodate fajlove. Veoma je bitno imati u vidu da je većina mail servera podešena tako da ne prihvataju poruke koje prevazilaze određenu veličinu, kao i da „sanduče“ ima određeni kapacitet koji može biti lako popunjen ako se uz poruku šalju i veliki fajlovi.

Korišćenjem mailing liste moguće je poslati istu poruku na više adresa. Za ovo se može koristiti običan e-mail klijent ili specijalizovana aplikacija. Jedan od negativnih vidova mailing liste je SPAM. U pitanju su neželjene e-mail poruke kojima se reklamiraju različiti proizvodi i usluge.

Sledeća lekcija

Оставите одговор