3.2.7.1.Memorija sa nepromenljivim medijem

Ova vrsta spoljne memorije se sastoji iz uređaja u koji je ugrađena i sama memorija. Ovi uređaji mogu biti ugrađeni u računar ili se povezivati na njega. Primarni uređaj ovog tipa je hard disk, a osim njega u ovu vrstu memorije spada i USB flash memorija.

USB FLASH MEMORIJA predstavlja uređaj, obično malih dimenzija, koji se sastoji iz USB priključka, kontrolera i EEPROM memorije.

Karakteristika ove memorije jeste da podaci snimljeni u njoj ostaju sačuvani čak i kada prestane električno napajanje. To se postiže posebnom organizacijom memorije koja se sastoji iz velikog broja ćelija, od kojih se svaka sastoji iz dva tranzistora („kontrolni“ i „plivajući“ tranzistor, razdvojeni tankim slojem metalnog oksida). Svaka ćelija sadrži 1 bit (binarna jedinica ili nula).

USB flash memorija

Danas, kapaciteti ovih uređaja iznose i do nekoliko desetina gigabajta. Osim kapaciteta, bitna karakteristika je i brzina, koja zavisi od USB interfejsa (sporiji USB 1.1 ili brži USB 2.0 i 3.0) i kvaliteta. Kvalitetniji (i skuplji) uređaji će biti brži. Razlikujemo brzine pri čitanju i pisanju, a performanse uređaja se najbolje proveravaju snimanjem velikog broja malih fajlova.

Ova vrsta memorije postoji i u varijanti sa ugrađenim MP3 plejerom (tačnije, MP3 plejeri se mogu povezati sa računarom putem USB-a i iskoristiti za prenos bilo kakvih podataka). Popularnost MP3 uređaja opada sa sve većim brojem mobilnih telefona koji takođe imaju ovu mogućnost.

Sledeća lekcija