4. NAČIN KORIŠĆENJA I MERE ZAŠTITE

ERGONOMIJA

Ergonomija je naučna disciplina koja se bavi odnosom (interakcijom) čoveka i mašine.
Naučnici koji se bave ergonomijom dali su nekoliko sugestija u cilju eliminisanja potencijalnih medicinskih i fizičkih problema ljudi usled svakodnevnog višečasovnog korišćenja računara.

Stolica treba da bude postavljena tako da korisniku omogućava pravilan položaj u odnosu na ekran.
Poželjno je da ima mogućnost podešavanja visine i naslona. Treba sedeti uspravne kičme, na celoj stolici sa stopalima jedno pored drugog ili da je jedna noga isturena ispred druge.

POZICIJA STOLICE

Ekran mora da bude udaljen 35-50 cm od očiju korisnika.
Korisnik gornju ivicu ekrana treba da gleda pod uglom od 10° a centar pod uglom od -20°

Monitor treba da ima dobro podešen fokus i osvetljenje ( 3-5 puta jače nego svetlo u prostoriji) kao i da nema treptaja slike. Najpoželjnije je za osvetljenje prostorija koristiti pokretne lampe. Računar treba postaviti tako da nema reflekcije.

 

Tastatura i miš treba da su postavljeni tako da ruka ima pun oslonac odnosno da cela podlaktica i lakat bude oslonjen na radni sto.

Tastatura treba da je centrirana u odnosu na čoveka a miš maksimalno blizu tastature.

 

Pauze u radu

– Treba ih praviti kada se oseti zamor ili ukočenost od miša ili tastature. Zamor očiju od gledanja u monitor
– Ako su umereni vizuelni zahtevi ili opterećenje preporučuje se 15 minuta pauze na svaka dva sata intenzivnog rada.
– Ako su vevliki vizuelni zahtevi, veliko radno opterećenje preporučuje se pauza 10-15 minuta na svaki sat.

Sledeća lekcija