3.2.3. Ulazno izlazni uređaji

Ulazno-izlazni uređaji predstavljaju kombinaciju ulaznih i izlaznih uređaja. Preko njih računar može i da prima i da šalje podatke.

ZVUČNA KARTICA je za računar ulazno-izlazni uređaj budući da se preko nje zvuk može digitalizovati ili reprodukovati. Svaka zvučna kartica ima nekoliko ulaza / izlaza kojima se povezuje na mikrofon, zvučnike, slušalice ili neki drugi muzički uređaj. Zvučnici i slušalice u tom slučaju predstavljaju izlazne uređaje, dok mikrofon predstavlja ulazni. Današnje zvučne kartice se mogu povezati na različite sisteme zvučnika – običan stereo, 2.1, 5.1, 7. 1 i sl.

Zvučna karta

Karakteristike zvučne kartice su odnos zvuka i šuma (SNR – Signal to Noise Ratio, izražava se u decibelima), frekvencija digitalizacije odnosno reprodukcije zvuka (u kilohercima kHz) i preciznost zvuka (izražava se u bitovima). Veće vrednosti za sve tri karakteristike označavaju bolji kvalitet.

Zvučna karta

Zvučne kartice integrisane na matičnoj ploči uglavnom su zadovoljavajućeg kvaliteta za prosečnog korisnika, ali ne i za muzičke profesionalce.

Uređaji za povezivanje

MODEM (MOdulator – DEModulator) je uređaj koji služi za povezivanje dva računara putem telefonske linije. Funkcioniše tako što podatke koje treba poslati pretvara u zvuk koji šalje telefonom, dok zvuk koji prima linijom digitalizuje nazad u podatke. Može biti izveden u internoj ili eksternoj varijanti. Interni modem se ugrađuje kao kartica u računar, dok se eksterni povezuje kablom i obično zahteva sopstveno električno napajanje. Glavni nedostatak modema, osim male brzine, je zauzeće telefonske linije tokom trajanja veze.

Najbitnije karakteristike modema su njegova brzina (izražava se u kbps – kilobiti u sekundi), koja ide do 56kbps, zatim prepoznavanje zauzetog signala, mogućnost slanja i primanja fax-a, mogućnost telefoniranja (voice) i posedovanje protokola za kompresiju i proveru podataka (aktuelan je protokol V.92).

Modem

KABLOVSKI MODEMI su posebni eksterni uređaji za povezivanje na druge tipove mreža. Njima se računar povezuje na koaksijalni kabl ili wireless antenu. Ovo nisu modemi u pravom smislu reči pošto se digitalni signal ne konvertuje u zvuk. U kablovske modeme spadaju i ISDN i ADSL modemi. Čak i kada se povezuju na telefonsku liniju, kod ovih modema nema zauzeća telefona dok traje veza. Takvi modemi se povezuju sa računarom preko mrežne karte, USB porta ili bežično.

ADSL kablovski modem

MREŽNA KARTICA je uređaj koji se ugrađuje u računar i služi za umrežavanje računara. Njome se računar može povezati sa drugim računarom ili nekim od mrežnih uređaja (hub, switch, router). Njena najbitnija karakteristika je brzina prenosa (koja se izražava u megabitima po sekundi – Mbps). Današnje kartice uglavnom imaju brzinu od 100Mbps.

TERMINAL je najočigledniji primer ulazno-izlaznog uređaja. Sastoji se iz monitora i tastature. Povezuje se na glavni računar, na koji može biti povezano i više terminala. Danas se terminali u bukvalnom smislu reči retko koriste, pošto se zbog niske cene i ceo računar može upotrebiti kao terminal ukoliko je umrežen sa glavnim mainframe) računarom.

MULTIFUNKCIONALNI ŠTAMPAČ suštinski predstavlja kombinaciju štampača i skenera. Moglo bi se reći da je ovo praktično mala fotokopir mašina, pošto za kopiranje računar čak nije ni potreban.

EKRAN OSETLJIV NA DODIR (touchscreen) predstavlja posebnu grupu LCD monitora koji su osetljivi na dodir. Trenutno se koriste najviše na mobilnim uređajima (PDA računari, smartfoni i tablet računari). Obično se za rad sa ovakvim ekranom koristi posebna plastična olovka (rezistivni), kako bi se postigla veća preciznost, mada je uređaj u mogućnosti da radi i na dodir prsta (kapacitivni).

Sledeća lekcija