2. Primena računarskih sistema u raznim oblastima

Razvoj informacione i telekomunikacione tehnologije i njihovom integracijom svet postaje jedno globalno informaciono društvo.
Informaciono društvo podrazumeva primenu informacionih i računarskih tehnologija u skoro svim sverama ljudskog života.

Danas praktično nema oblasti u kojoj računari nisu našli primenu!
Tome doprinosi:

 • računari obrađuju podatke neuporedivo brže nego ljudi i sa mnogo manje grešaka.
 • niska cena računara i velika ponuda gotovih programa
 • nastanak i razvoj Interneta, globalne računarske mreže koje je omogućila trenutnu razmenu informacija između računara širom sveta

Primena računara danas:

POSLOVNA PRIMENA RAČUNARA

Računari se koriste za:

 • automatizacija poslovnih procesa
 • izračunavanja i statistika.
 • brza trenutna komunikcija
 • dostupnost informacija
 • obrada i skladištenje velike količine podataka
 • ponuda proizvoda i usluga najširem tržištu – tržište bez granica
 • e-trgovina
 • e-poslovanje…

Poslovnom primenom računara postiže se ušteda sredstava, vremena i truda, ubrzanje rada, povećeva tačnost, poboljšava sigurnost i kontrola

POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Poslovni informacioni sistemi se

 • prave specijaliozovano za odeređeno preduzeće,
 • prodaju kao gotov proizvod na tržištu softvera ili
 • su gotovi informacioni sistemi koji se sastoje iz više celina, najčešće prodaju u delovima, sa mogućnošću nadogradnje novim delovima, verzijama ili programskim koponentima

OBRADA TEKSTA

Obrada teksta

 • Podrazumeva – pisanje, uređivanje, oblikovanje, štampanje
 • Cirkularna pisma, vođenje prepiske, uređivanje knjiga i većih dokumenata, priprema za štampu
 • Najčešća primena računara
 • Veliki broj programa- MS Word, Lateh, Open Office, Publisher, Word Perfect, Libre Office

TABELARNA IZRAČUNAVANJA

Tabelarna izračunavanja

Pružaju mogućnost prikazivanja podataka i izračunavanja na osnovu unetih vrednosti
Pružaju mogućnost brzog i jasnog predstavljanja informacija pomoću grafikona.
Primenljiv u najrazličitijim oblastima na primer: srednja ocena učenika, predračun građevinskih radova, finansijski bilans, rezultati istraživanja tržišta….
Komercijalni pogrami: MS Excel, Lotus, Quattro Pro, Open office Calc, Libre Office

BAZE PODATAKE

Pruža mogućnost čuvanja i obrade i povezivanja velikog broja podataka
Velika mogućnost primene: škole (evidencija učenika, nastavnika, predmeta, literature, ocena, sekcija….), preduzeća (proizvodnja, nabavka, prodaja…), baze podataka na Internetu….
Postoji veliki broj programa: Access, My SQL, Oracle

PREZENTACIJE

Pruža mogućnost predstavljanja proizvoda , usluga, izveštaja i drugih sadržaja na atraktivan i vrlo upečatljiv način, pomoću slajdova.
Pruža mogućnost kombinovanja slike, teksta zvuka, animacije i grafikona

PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA

Danas je nezamislivo projektovanje i razvoj bilo kog uređaja, mašinskog dela ili samih računarskih komponenti bez korišćenja računara
Ova oblast računara naziva se projektovanje pomoću računara – CAD
Pruža mogućnost da se konstrukcija i sklop uređaja potpuno proveri pre proizvodnje, ispita ponašanje pojedinih delova (simulacije)

Proizvodne linije su danas automatizovane i računari upravljaju robotima na proizvodnim linijama i proizvodnjom alata.
Na osnovu crteža i modela napravljenih u CAD programima direktno se prave proizvodi pa se ova grana naziva proizvodnja pomoću računara – CAM

Najpoznatiji programi su: AutoCAD, ArchiCad, ProEngineer…

OBRAZOVANJE I OBUKA

 • Mogućnost interaktivnosti obuke uz upotrebu slike, teksta, zvuka, animacija, video snimaka
 • Predavanja i radionice na kojima se istovremeno mogu naći ljudi iz različitih krajeva sveta
 • Mogućnost smeštaja velike količine podataka (enciklopedija, atlasa, rečnika…) na CD, DVD….

ZDRAVSTVO I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 • Direktno se doprinosi spašavanju ljudskih života
 • Uređaji za dijagnostiku (ultrazvuk, rendgen, skener…)
 • Hiruški insturumenti (laser, dejstvo niskim temperaturama…)
 • Implanatanti i veštački organi
 • Elektronski zdravstveni karton

JAVNA UPRAVA

 • Baza podataka o građanima (lk, pasoš), registovana vodzila – MUP
 • Matični podaci, podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini, poreske obaveze, zemljišne knjige…
 • Izdavanje potvrda, uverenja, rešenja, registracija, uknjižbi
 • Koncept E-vlade

 

TV REKLAME, SPOTOVI, IGRE, ANIMACIONI EFEKTI

Polje širenja primene računara i njihove potpune dominacije kao alata
Razvoj računarskih i video igrica je među najprofitabilnijim privrednim granama
Računar-skupa igračka!

RAČUNAR U KUĆI – LIČNA UPOTREBA

 • Lako dostupni
 • Rad kod kuće – Teleworking
 • Upravljanje domaćinstvom
 • Igranje, učenje,
 • Internet
 • E-pošta
 • On-line bankarstvo i one-line kupvina

Sledeća lekcija