3.2.1.0.Hardver računara

Hardver (hardware) je pojam koji označava sve fizičke (opipljive) delove računara. U hardver spada kućište računara i sve komponente koje se nalaze u njemu, monitor, tastatura, miš i sl. Ovim terminom se danas u slengu često označava i mašinerija, alati i sl.

Pojam „hardver“ se često koristi zajedno sa pojmom „softver“, koji se odnosi na programe i podatke.

Računar i računarski sistem

Računar se već dosta dugo definiše kao sistem koji se sastoji iz procesora i memorije povezanih magistralama. Sa druge strane, računarski sistem se definiše kao računar povezan sa periferijskim uređajima.

Ipak, kada se govori o kompjuterima koje koristimo u svakodnevnom životu, obično se za ceo računarski sistem jednostavno koristi termin „računar“.

Оставите одговор