3.2.5.1.Ostale memorije – stalne

Osim RAM memorije, koja se briše kada se napajanje prekine, postoji i stalna memorija, koja zadržava podatke. Ovu memoriju možemo podeliti na:

  • ROM (Read-Only Memory)
  • PROM (Programmable ROM)
  • EPROM (Erasable PROM)
  • EEPROM (Electronically Erasable PROM)

ROM predstavlja memoriju čiji sadržaj je trajan i nepromenljiv. ROM se može samo čitati, ne može menjati ni brisati. ROM sadrži najosnovnije programe i podatke neophodne za funkcionisanje računarskog sistema na najnižem nivou. Drugim rečima, pre nego što se bilo šta učita u memoriju našeg kućnog računara, programi iz ROM-a su aktivni i oni su ti koji u stvari čine mogućim naš početak rada na računaru. Na PC računaru je ovaj osnovni sistemski softver poznat kao BIOS (Basic Input/Output System).

PROM je tip ROM-a koji je inicijalno prazan, u koji se onda mogu upisati programi i podaci koji se više ne mogu menjati i PROM se nadalje ponaša kao običan ROM.

EPROM je vrsta ROM-a u koji se mogu upisati podaci koji onda ostaju trajno zapisani. Ipak, podaci se mogu i obrisati pomoću specijalnog postupka držanjem u komori sa ultraljubičastom svetlošću.

EEPROM je unapređena vrsta EPROM-a koja se može izbrisati i bez korišćenja ultraljubičaste svetlosti. Postoje različite varijante ovog tipa memorije (npr. flash memorija), koje danas imaju primenu kao USB flash memorije, nova generacija hard diskova (SSD) i sl. U stvari, u današnje vreme, čak i u računarima, prava ROM memorija se jako retko koristi. Obično se menja mnogo praktičnijom EEPROM memorijom, zahvaljujući čemu korisnici imaju čak i mogućnost zamene BIOS-a u svom računaru

Sledeća lekcija