3.2.1.Ulazni uređaji

Ulazni uređaji su periferijski uređaji koji služe da se podaci unesu u računar. Drugim rečima, oni služe da spoljni svet nešto „kaže“ računaru.

U najvećem broju slučajeva, ulazni uređaji su prilagođeni čoveku, a sa napretkom tehnologije postaju sve više ergonomski dizajnirani.

Tipovi ulaznih uređaja

Svi ulazni uređaji funkcionišu suštinski na isti način. Uvek postoji deo uređaja koji služi kao veza sa spoljnim svetom i čija namena je da primi određene „signale“. To mogu biti npr. fizički, optički ili audio signali, a deo koji ih prima može biti senzor, mikroprekidač i sl. Ulazni uređaj prevodi te signale u električne impulse koji se onda prosleđuju računaru i koje on onda tumači kao digitalne podatke.

Prema tome, postoji više mogućnosti da podelimo ulazne uređaje – prema tipu signala, ili prema načinu na koji računar „shvata“ dobijene podatke. Ovo je i podela koja je najčešća.

  • uređaji za unos alfanumeričkih podataka
  • uređaji za unos pozicionih informacija
  • uređaji za unos audio-vizuelnih podataka

Sledeća lekcija