1. Pojam i predmet izučavanja računarstva i informatike

Informatika

Reč informatika potiče od dve francuske reči:

information + automatique = informatique i predstavlja sinonim za automatsku obradu podataka.

Podatak je registrovana činjenica, stanje, zapažanje o nekoj pojavi procesu ili problemu. Obradom podataka podaci se transformišu u informaciju.

Informacija je skup obrađenih i organizovanih podataka.

Danas je predmet izučavanja informatike:
– razvoj i primena informacione tehnologije
– razvoj informacionih delatnosti
– ljudi koji obavljaju informacionu delatnost

Računarstvo

Reč računarstvo predstavlja doslovan prevod reči computer sciences koja označava teorijske nauke vezane za razvoj arhitekture računara.

Računar je elektronski uređaj za automatsku obradu podataka.
Računar obrađuje podatke izvršavajući program.
Program je spisak naredbi, napisanih precizno, jasno i u određenom redosledu koje računar izvršava nad podacima.

Razvojem računara i njihove primene izdvojile su se sledeće računarske oblasti:
– računarsko inženjerstvo (proizvodnja i povezivanje delova računara)
– računarske nauke (teoretski aspekti arhitekture i inteligencije računara)
– računarske tehnologije (praktična primena računara)

Cilj nastavnog predmeta računarstvo i informatika je sticanje osnovne računarske pismenosti i osposobljavanje učenika za korišćenje računara u daljem školovanju i budućem radu.

Računarska pismenost podrazumeva poznavanje tehničkih detalja (računara i programskih proizvoda) i razumevanje principa i primene računara.

 

Sledeća lekcija