3.2.1.3.Tipovi ulaznih uređaja – ostali

Tastatura je bila i ostala primarni uređaj za unos podataka, ali kada je komunikacija korisnika i računara prevazišla nivo zadavanja tekstualnih komandi, pojavila se potreba za novim tipom ulaznih uređaja, koji bi olakšali rad preko ikonica, prozora i menija. Najkorišćeniji tip ovakvog ulaznog uređaja je miš, a osim njega postoje još neke alternative.

Uređaji za unos pozicionih podataka

Ulazni uređaji za unos pozicionih podataka doživeli su svoj procvat sa pojavom operativnih sistema sa grafičkim korisničkim interfejsom. Osnovna namena ovih uređaja jeste pomeranje posebnog pokazivača (najčešće u obliku strelice) po ekranu i aktiviranje komande na koju strelica pokazuje.

KUGLICA (trackball) je uređaj koji izlazi iz upotrebe. U pitanju je uređaj koji funkcioniše na istom principu kao mehanički miš, s tim što je sam uređaj fiksiran, dok se kuglica nalazi sa gornje strane i pomera se dlanom. Ovi uređaji su služili kao zamena za miševe ukoliko korisnik nije imao dovoljno prostora za pomeranje miša, kao i na laptop računarima.

DODIRNA PODLOGA (touchpad) je uređaj koji je danas zamenio kuglicu na laptop računarima. Ovaj uređaj predstavlja površinu osetljivu na dodir. Pomeranjem prsta po površini pomera se i pokazivač na ekranu. U blizini touchpad-a nalaze se i tasteri koji imaju ulogu levog i desnog tastera miša. Novije podloge imaju i dodatnu mogućnost da tapkanje prsta po podlozi ima funkciju levog tastera.

Mikro dodirna podloga izvedena u obliku prstena

GRAFIČKA TABLA predstavlja ulazni uređaj namenjen prvenstveno radu sa grafikom. Ovaj uređaj se sastoji iz dve komponente – posebne radne površine (table) koja registruje poziciju i olovke koja registruje pritisak. Olovka može biti povezana kablom za tablu ili bežična, što je u novije vreme češći slučaj. Sama tabla je uobičajeno povezana kablom sa računarom.

Grafička tabla

Budući da se ovaj uređaj koristi za rad sa grafikom, poseduje još neke specifične osobine, kao što su mogućnost detekcije jačine pritiska i ugla pod kojim se drži olovka. Programi za grafiku ove parametre tumače kao različite debljine i oblike linija. Novije grafičke table imaju površinu izvedenu kao LCD ekran, na kome se takođe vidi slika. Kvalitetnije i skuplje grafičke table imaju veću površinu, rezoluciju i više nivoa detekcije jačine pritiska olovke.

SVETLOSNO PERO (light pen) je još jedan uređaj koji pripada istoriji računara. U pitanju je uređaj u obliku olovke povezan kablom sa računarom koji detektuje svetlost sa monitora i na taj način služi za određivanje pozicije na ekranu.

Uređaji za unos grafičkih / video podataka

SKENER je uređaj za digitalizaciju slike. Može biti izveden kao ručni ili stoni. Ručni skeneri se danas manje koriste, a upotrebljavaju se ukoliko je potrebno skenirati nedostupne površine. Nedostatak im je što se skeniranje mora obavljati pažljivo, nepromenljivom brzinom da ne bi došlo do deformacija slike. Stoni skeneri imaju providnu površinu na koju se stavlja slika koju je potrebno digitalizovati. U unutrašnjosti skenera nalazi se izvor svetlosti i optički senzor koji vrši digitalizaciju slike.[1]

Stoni skener A4 formata i ručni skener dimenzije 10.5cm

Stone skenere razlikujemo po veličini površine za skeniranje (A4 ili A3), brzini skeniranja i optičkoj rezoluciji, koja se izražava brojem tačaka po inču (DPI). Od optičke rezolucije prvenstveno zavisi i kvalitet skenirane slike. Veća vrednost će dati bolju sliku. Ovu rezoluciju treba razlikovati od rezolucije koja se obično navodi u specifikacijama, pošto se navedene visoke vrednosti dobijaju matematičkim algoritmima (interpolacijom) i ne predstavljaju merilo kvaliteta skenera.

WEB KAMERA je uređaj koji se obično koristi u komunikaciji putem Interneta. Obično se postavlja na monitor, dok je noviji laptop računari obično imaju ugrađenu. U pitanju je kamera malih dimenzija, obično znatno slabijih karakteristika u odnosu na digitalne video kamere i fotoaparate.

Web kamere

TV TJUNER se obično ugrađuje u računar u obliku kartice (jeftinija varijanta) ili se povezuje sa računarom putem USB porta. Ovaj uređaj omogućuje praćenje TV programa na ekranu računara. Na njega je moguće povezati koaksijalni (antenski) kabl radi uspostavljanja prijema. Osim antene ili kablovske televizije, na tjuner se može povezati i video rikorder ili DVD plejer. TV program se obično prati uz pomoć specijalizovanog softvera koji se dobija uz tjuner. Osim gledanja, program je moguće i snimiti na računar. Kvalitetnije tzv. video kartice koriste se u profesionalne svrhe i pružaju mogućnost kompresije i dekompresije video zapisa u realnom vremenu.

Ulazni uređaji za posebne namene

PALICA ZA IGRU (joystick), kao i drugi uređaji (volan, pedale, joypad), koriste se za igranje igara. Novije palice za igru su izvedene tako da simuliraju analogne uređaje, odnosno tako da razlikuju nivo pomeranja od strane korisnika. Osim ove mogućnosti, današnji uređaji za igranje imaju i mogućnost „povratne sprege“ (force feedback) koja korisnicima treba da pruži još realniji osećaj prilikom igranja.

Palica za igru

ČITAČ BAR-KODA je uređaj u neku ruku sličan skeneru, s tim što je namenjen očitavanju bar-koda predstavljenog serijom linija i praznina različitih širina. Bar-kod predstavlja informaciju o proizvodu, koja je prilagođena mašinskom čitanju. Čitači bar-koda mogu biti u obliku olovke koja se prevlači preko koda, u obliku ručnog skenera („pištolja“) ili kao fiksirani uređaj. Ove uređaje obično srećemo na kasama u supermarketima.

Sledeća lekcija