Pisanje pisma

Pisanje elektronskog pisma se ne razlikuje od običnog pisma.

Prilikom pisanja pisma mora se imati u vidu da to što pišemo bude napisano može pročitati i neko kome to pismo nije namenjeno.

Verovatno će neko pomisliti da su to sitnice kojima ne treba pridavati veliku važnost, ali greške u pisanju pisama nekad nas mogu mnogo koštati.

Nekada se u školama učilo pravilno pisanje pisama, a sada se to radi samo u školama gde se uči korespodencija. Međutim ovo su pravila koja svako treba da zna, jer se svakome desi da mora napisati pismo.

Pa da krenemo.

Polje Kome

Tu se piše elektronska adresa primaoca. Piše se sve malim slovima. Koriste se slova samo engleske latinice, jer programi za poštu ne razlikuju velika i mala slova.

Neki programi dozvoljavaju da u to polje upišete Ime i prezime osobe, a da elektronsku adresu napišete između znakova < i >

Na primer Janko Kovacevic <janko@pc.com>

Polje Kopija (ili CC)

Ukoliko želimo da napišemo pismo za više prijatelja, tj. da ga pošaljemo na više adresa, tako da svaki primalac vidi kome je sve pismo poslato, koristimo polje Kopija, ili CC.

Polje Skrivena kopija (BCC) se koristi kada želimo da pošaljemo pismo na više adresa ali da primaoci ne znaju kome je sve pismo upućeno.

Polje naslov (title)

Ovo polje je veoma važno, iako ga mnogi izbegavaju.

U ovo polje treba napisati kratak sadržaj pisma, kako bi primaoc pisma mogao lako da zna šta je sadržaj pisma, ili da pronađe pismo u mnoštvu pisama.

Dešava se da ljudi pismo bez naslova ne čitaju, jer ga smatraju nepotrebnim, nevažnim.

Nekada se dešavalo da pisma bez naslova sadrže u sebi viruse, pa ga ljudi i ne otvaraju.

U službenoj prepisci je to važno. Dajte da vidimo šta je tema vašeg obraćanja. Lakše ćete skrenuti pažnju na svoje pismo ako sažmete svoju temu u Naslov pisma.

Što se tiče sadržaja predmeta važi pravilo: Reci, a ne, peci na tihoj vatri.

Telo teksta, sadržaj pisma

Za razliku od klasičnog pisma koje je imalo u telu teksta i adrese pošiljaoca i primaoca, datume slanja i druge podatke, ovi podaci su nepotrebni u telu pisma, jer se oni nalaze u samom pismu.

Pismo – tekst pisma, počinjemo velikim slovom, sa obraćanjem, pozdravom,

Pozdrav:

Poštovani,

Samo ako ne znate kome se tačno obraćate, pa još pride ne znate ni kojeg je pola.

Ako vam je poznato ime primaoca a žensko je, u prvom pismu koristite i njeno ime i prezime:

Poštovana Marija Jakić

Drago mi je što smo imale priliku da se sretnemo.

Posle obraćanja – pozdrava,

nakon zareza,

u novom redu

ide veliko slovo!

Bračno-statusne odrednice tipa “gospođice” trudite se da ne koristite, bez ozbira što vaša adresatkinja nije udata i to sa sigurnošću znate. To nije pristojno ni u kafani, a kamoli u poslovnoj komunikaciji.

Jedno “gospođo” može sasvim lepo da bude u funkciji civilizovanog početka vašeg pisma, a za bliskije varijante komunikacije, “Draga Melanija”, biće vremena u narednom pismu, nakon što se dobili odgovor.

Obraćanje muškarcima je lakše, mi i tako nemamo izraz kao što je “gospodičić” za neoženjenu osobu muškog pola. Hm, nije li to osvojen prostor za diskriminaciju?

Sadržaj pisma

Najvažniji deo vašeg obraćanja. Ne počinjite sa “ja” i nemojte da koristite lični ton. Svaku novu temu smestite u novi pasus. Slobodni ste da boldujete ili podvučete reči koje će čitaocu prilikom skeniranja vašeg pisma skrenuti pažnju na vašu temu i zainteresovati ga za vas ili za ono što imate da kažete.

Pišite uvek jasno, bez skračenica koje samo vi znate, ili ste ih baš tog trenutka izmislili.

Pišite, poštujući sva pravopisna pravila.

Budite kratki i precizni. Proverite slovne, gramatičke i pravopisne greške pre slanja.

Otpozdrav:

Srdačno, S poštovanjem (a ne S’ poštovanjem)… i ne Pozdrav, Pozz ili Čujemo se,

Potpis:

Otkucajte svoje puno

ime  prezime, funkciju ili poslovni položaj (ako je važno)

ili

ime prezime

funkciju

Prilozi

Uz pismo možete priložiti datoteke klikom na spajalicu.

Sadržaj datoteka bi trebalo da se odnosi na pismo koje šaljete.

Naravno vodite uvek računa o greškama.

Pročitajte sve par puta pre nego što kliknete na Pošalji.